Obchodní podmínky

 

 • 1. Úvodní ustanovení
 • 2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy - maloobchod a velkoobchod
 • 3. Ceny zboží
 • 4. Dodací lhůta
 • 5. Odstoupení od kupní smlouvy, reklamace
 • 6. Ochrana osobních dat
 • 7. Závěrečná ustanovení


1. Úvodní ustanovení


    Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Figgarden.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Provozovatel obchodu: Figgarden.cz


 


2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy


   Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Figgarden.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupující je povinen uvést správné registrační údaje a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

 


3. Ceny zboží

Malobchodní podmínky :

Ceny jsou platné dle aktuálního ceníku zboží v době objednávky.

Různé slevové akce a kupony se nesčítají !!!

 Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

 Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající doklad o zaplacení, který zašle kupujícímu spolu se zbožím.

                                      

 

4. Dodací lhůta


     Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.
Veškeré zboží v e-shopu je zpravidla skladem. Zboží zasíláme poštou od 2 do max 7 pracovních dní. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání, ale snažíme se dělat maximum, aby jste zboží obdrželi v co nejkratším termínu. V případě, že opravdu ke zpoždění dojde, přijměte naši upřímnou omluvu. O zpoždění dodávky víc jak o 14 dnů budete informováni. Děkujeme za pochopení.pokud není uvedeno jinak.
V případě, že je zboží dočasně vyprodáno, bude o této skutečnosti kupující neprodleně informován.
V případě, že objednané zboží nebude na skladě dlouhodobě nebo je nebude možné předat přepravci z jiného vážného důvodu, má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit.

Zboží, zakoupené na objednávku, je dodáváno do 14 dnů. Skladové zásoby,  se ale často mění a proto bude zákazník v tomto případě, vždy individuálně kontaktován a době dodání!!


5. Odstoupení od kupní smlouvy

   Odstoupení od smlouvy - kupující spotřebitel

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. e-shopu, telefonu, faxu, emailu  má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy.
Kupující spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že, na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Zaslání zboží dobírkou nebude převzato!!
Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 o.z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce.

Zboží má být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno pokud možno nepoškozeno a v původním obalu bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Kupní cena je vrácena prodávajícím kupujícímu dle dohody při vrácení zboží převodem na účet, do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.
Kupující spotřebitel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem.
V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 458 Obč.Z., které vzniklo spotřebiteli.  

Spotřebitel rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět. Odstoupení od smlouvy z důvodu nekompletnosti zboží dodaného přepravcem řeší reklamační řád. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze a při koupi periodik, novin a časopisů.
Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dohodnuté s kupujícím spotřebitelem. Doporučujeme, aby odstoupení bylo písemné a bylo doručeno prodávajícímu. 
 

Reklamace


    Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Kupující má právo viditelně poškozenou zásilku nepřebrat!


Záruku nelze uplatnit,pokud:

 • zboží bylo reklamováno po záruční době
 • zboží bylo neodborně uskladněné,nevhodně vystavené
 • zboží bylo používáno v rozporu kterému bylo určeno
 • zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
 • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu


V případě poškození zboží při přepravě je nutné řešit reklamaci s přepravcem a to ve lhůtě přepravcem stanovené!

V případě reklamace výrobní vady nás kontaktujte e-mailem na adresu :


Reklamované zboží zasílejte ve vyhovujícím obalu (nejlépe originálním) a vždy doporučeným balíkem. Bude-li reklamované zboží zasláno dobírkou, nebude tato zásilka přijata! Součástí reklamace musí být doklad o koupi (kopie) a popis závady.

Prodávající se zavazuje informovat kupujícího do 5ti pracovních dnů od obdržení reklamace o oprávněnosti reklamace a o postupu vyřízení.
V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30ti dnů od jejího doručení.


V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží i spotřebiteli pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

Naše adresa pro uplatnění reklamace je:

 


6. Ochrana osobních dat


    Prodávající se zavazuje, že svěřené osobní údaje použije jen pro komunikaci s kupujícím. Osobní data nebude provozovatel bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce.


7. Závěrečná ustanovení


    Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce Figgarden.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně expedičních a dopravních nákladů), uvedenou v ceníku internetového obchodu Figgarden.cz.

Provozovatel webu, Jaroslav Zikán, se sídlem Na Peškově 322, Štěchovice, 252 07, IČ: 76413454, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím